Почистване след битови произшествия

Почистване след смъртен случай, инцидент, битови произшествия (пожари, наводнения и др.)

Инцидентите, битовите произшествия и случаите на смърт, (по естествени или други причини), за съжаление не са рядкост, а когато това се случи в дома ни, почистването може да е много тежко емоционално преживяване. Почистването след злополука, често включва почистване на кръв или други субстанции, изхърляне на обгорели мебели, отстраняване на следите от дим, сажди, вода или пяна, което нерядко крие опасност за почистващият.

Необходими са специални познания, препарати и екипировка за извършване на този вид почистване и дезинфекция. Облекчение е да има към кого да се обърнете за помощ в такъв момент.

Ние ще подходим деликатно към Вашият проблем, а екипът ни от специалисти ще реагира с необходимата бързина за отстраняване на последствията от травмиращата ситуация.

Цената се определя спрямо степента и характерът на замърсяването, както и от необходимостта от използване на специални услуги, специфични препарати, и/или извозване на отпадък и се предлага на територията на цялата страна.

ПОИСКАЙТЕ ПЕРСОНАЛНА ОФЕРТА

Контакти